آخرین ویدیو

پردازش مدل واکس شیر

2022-04-29

نمایشگر قالب های شیر Xintai

2022-04-29

شیر گلوب پنوماتیک

2022-04-29

نمایشگاه گروه شیر Xintai

2022-04-29

تست PT دریچه برنزی

2022-02-24

دریچه برودتی

2022-02-24

شیر دروازه

2022-02-24

زندگی روزانه کارکنان XINTAI

2022-02-24

بارگیری کانتینر

2022-02-23