دانلود کاتالوگ ها

نگاهی به پشت صحنه بیندازید تا در فرهنگ کاری ما غوطه ور شوید، چه کسی هستیم، چه کاری انجام می دهیم و نگاهی دست اول به امکانات ما بیندازید. و شرایط دمای بالا آنها معمولاً در صنایع اصلاح کاتالیزوری، پالایش، نیرو، دریایی، پتروشیمی و فرآیند استفاده می شوند. مهندسان طراح که دریچه‌ها را برای کاربردهای سخت توسعه می‌دهند باید با عملکرد اجزای شیر مطابقت داشته باشند

  • - معمولاً در رفرمینگ کاتالیزوری استفاده می شوند
  • - معمولاً در رفرمینگ کاتالیزوری استفاده می شوند