تست فشار سوپاپ

اشتراک گذاری:

پست های بیشتر

برای ما پیام ارسال کنید

API 602 در مقابل API 600: تفاوت چیست؟

با تفاوت های بین API 602 و API 600، دو استاندارد شیر مورد استفاده در صنایع نفت و گاز طبیعی آشنا شوید. معیارهای طراحی، مواد و الزامات آزمایشی برای این شیرها را کشف کنید و دریابید که کدام یک برای کاربرد شما مناسب است.

ادامه مطلب »