02 Th9,2022

Các loại van bướm là gì?

Đăng bởi Roy

Có một số loại van bướm. Một số có ghế kim loại, trong khi một số khác mềm. Ngoài ra còn có sự khác biệt trong các vật liệu được sử dụng trên ghế của họ. Ghế mềm tiết kiệm chi phí hơn. Ghế kim loại thường bền hơn ghế mềm. Tuy nhiên, nếu bạn muốn một van bướm hiệu suất rất cao, hãy sử dụng đế kim loại. Cả hai […]

Tìm kiếm

Sản phẩm