28 Th12,2022

Năm lý do để chọn van bi hàn hoàn toàn thay vì van bi tiêu chuẩn

Đăng bởi Kelvin

Một van bi hàn hoàn toàn được chế tạo với nắp áp suất cao được hàn ở cả hai bên. Sau đó, một van kiểm tra áp suất được lắp đặt và một lượng nước nhỏ được bơm vào van. Áp suất này được đặt bằng 1,5 lần áp suất danh định của van bi và được duy trì trong 15 phút. Thử nghiệm này được thiết kế để […]

Tìm kiếm

Sản phẩm