24 Th6,2024

API 602 so với API 600: Sự khác biệt là gì?

Đăng bởi Kelvin

Tìm hiểu về sự khác biệt giữa API 602 và API 600, hai tiêu chuẩn van được sử dụng trong ngành dầu mỏ và khí thiên nhiên. Khám phá các tiêu chí thiết kế, vật liệu và yêu cầu thử nghiệm cho các loại van này và tìm ra loại nào phù hợp với ứng dụng của bạn.

24 Th6,2024

Bạn đặt bộ lọc Y ở đâu?

Đăng bởi Kelvin

Bạn có chắc chắn về nơi để đặt bộ lọc Y của bạn? Trong bài viết này, chúng tôi cung cấp một hướng dẫn toàn diện về vị trí bộ lọc Y. Tìm hiểu về hướng của lưới lọc chữ Y, quy trình lắp đặt và các mẹo vệ sinh. Đảm bảo sự an toàn và hiệu quả của hệ thống đường ống chất lỏng của bạn với phụ kiện đường ống thiết yếu này. Đọc ngay để tìm hiểu thêm.

23 Th6,2024

Van cổng Vs. Van Bướm – Điểm Khác Biệt Chính

Đăng bởi Kelvin

Van cổng và van bướm đều được sử dụng để kiểm soát dòng phương tiện, nhưng chúng khác nhau về thiết kế, hiệu suất, độ bền, chi phí và yêu cầu lắp đặt.

20 Th6,2024

Sự khác biệt giữa Van phao Phần 1 và Phần 2 là gì?

Đăng bởi Roy

Để chọn van phao phù hợp, bạn cần biết sự khác biệt giữa từng loại. Có hai loại van phao phổ biến nhất, tức là phần 1 và phần 2. Van phao phần 1 có vòi ở mặt dưới, trong khi van bi phần 2 có hình dạng tương ứng có vòi xả ở […]

20 Th6,2024

Lugged Vs. Van bướm wafer

Đăng bởi Kelvin

Khám phá loại van nào phù hợp nhất với nhu cầu công nghiệp của bạn và đảm bảo hiệu suất tối ưu thông qua bảo trì thường xuyên.

12 Th6,2024

Top 10 Globe Valve Suppliers & Manufacturers in India

Đăng bởi Kelvin

India has a fast-growing industrial sector with a high demand for valves across various critical applications. This article highlights the top 10 leading globe valve manufacturers catering to the Indian market with the quality and reliability that customers expect. Globe Valve Manufacturers and Suppliers – Top 10 Options Here are 10 of the best globe […]

12 Th6,2024

Top 8 Stainless Steel Ball Valve Manufacturers of 2024

Đăng bởi Kelvin

With growth across industries like chemicals, oil & gas, and pharmaceuticals, the demand for stainless steel ball valves continues rising globally. This article showcases the most promising stainless steel ball valve manufacturers available in the market in 2024. Stainless Steel Ball Valve – Top 8 Manufacturers Here are eight of the best stainless steel valve […]

12 Th6,2024

What are the Most Commonly Used Material Types for Y Strainers?

Đăng bởi Kelvin

Y strainers are versatile inline filtration devices installed across countless industrial fluid transfer applications. But with such a wide variety of models, what material options make the most sense for durability, compatibility and performance? Let’s review some of the most popular. The right Y strainer body material depends on fluid properties, pressure, temperature, weight restrictions […]

12 Th6,2024

5 nhà cung cấp van cổng hàng đầu tại Trung Quốc

Đăng bởi Kelvin

The surge in industrial infrastructure across China has fueled immense demand for reliable, high-performance valves over the years. Gate valves specifically see ubiquitous use in managing flow in piping networks. But numerous suppliers vying for business make selecting the right partner critical.  China Gate Valve Suppliers – Top 5 Picks Let’s spotlight five major China […]

Tìm kiếm

Sản phẩm