Do czego służą zawory kulowe

Obecnie większość gałęzi przemysłu wykorzystuje zaawansowane technologicznie i nowoczesne typy zaworów w celu usprawnienia produkcji i eksploatacji.

Spośród wszystkich innych typów zawory przemysłowe, zawory kulowe są szeroko stosowane w przemyśle naftowym, gazowym i paliwowym.

Istnieje wiele zastosowań tego typu zaworu, ponieważ działa on zarówno w celu zatrzymania, jak i regulacji przepływu cieczy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zaworach kulowych i ich zastosowaniach, przeczytaj ten artykuł.

Czym są Zawory kulowe?

Jest to rodzaj zaworu ruchu liniowego, który jest stosowany w różnych gałęziach przemysłu. Został zaprojektowany w taki sposób, że można go również używać do dławienia. 

Ma kulisty kształt jak kula ziemska i jest dostarczany z dyskiem. Krążek porusza się, aby blokować i umożliwiać przepływ substancji. Po zamknięciu zaworu dysk całkowicie zakrywa ścieżkę, aby zatrzymać przepływ płynów.

Jednak po otwarciu zaworu dysk porusza się w górę, aby oczyścić drogę i umożliwić swobodny przepływ substancji. Jest używany głównie do celów izolacji i ograniczania przepustowości.

Ten typ zawory przemysłowe ma dobrą zdolność odcinania. Możesz go użyć, aby zapobiec wyciekom. Poza tym oferuje również dobrą zdolność dławienia.

Skok jest krótszy, co ułatwia użytkowanie i konserwację. Jest dostępny w różnych typach i wzorach. 

Zastosowania i zastosowania zaworów kulowych:

Zawory kulowe mają wiele zastosowań. Wykorzystywany jest zarówno do celów przemysłowych, jak i domowych. Większość branż z potrzebami hydraulicznymi używa tego typu zaworów. Oto kilka zastosowań i zastosowań zaworów kulowych. 

Systemy wody chłodzącej:

Zawór kulowy pomaga utrzymać ciepło i chłodzenie systemu poprzez regulację przepływu. Pomaga w dostosowaniu temperatury układu w stosunku do zapotrzebowania na ciepło lub chłód poprzez pomiar zmian ciśnienia. W efekcie zawór reguluje ilość ciepła wytwarzanego przez kocioł. 

Układy paliwowe: 

Zawór kulowy jest bardzo ważnym elementem układów paliwowych. Pomaga zapobiegać i kontrolować tempo spalania benzyny w silniku, umożliwiając w ten sposób utrzymanie stałego ciśnienia paliwa w silniku przez cały czas. Zwykle znajduje się z boku silnika w pobliżu zapory ogniowej. Ma okrągły kształt i ma dwa stożki na boku. 

Systemy podawania substancji chemicznych:

Zawór kulowy jest jedną z ważnych części systemów podawania chemikaliów. Pomaga w całym procesie przekształcania mieszanki paszowej w ciecz, a także pomaga w oddzielaniu ciał stałych od ciekłej mieszanki. Zawór kulowy ma tłok i jest obrotowy. W tym tłok porusza się w górę iw dół z powodu wzrostu i spadku ciśnienia. 

Kocioł, główne otwory wentylacyjne i dreny:

Zawór kulowy stosowany jest w głównych parowniach i kotłowniach, a także w kanalizacjach. Mogą służyć do sterowania ilością pary dostającej się do pomieszczenia z zewnątrz, regulacji temperatury wody w kotle lub odpływie kondensatu lub pełnić funkcję zaworu termostatycznego. Jest powszechnie stosowany w zbiorniku ciepłej wody, aby zapobiec utracie ciepłej wody ze zbiornika przez rury.

Układ oleju smarowego turbiny:

Zawór kulowy jest stosowany w układzie oleju smarowego turbiny, ponieważ umożliwia ograniczenie przepływu oleju turbinowego do jednego punktu. Olej pompowany jest za pomocą turbiny do zbiornika znajdującego się nad turbiną.

Udział:

Więcej postów

Wyślij nam wiadomość

Common Check Valve Problems And How To Solve Them

Choosing the right check valve for the application and following the manufacturer’s guidelines during installation can effectively prevent leaks. Regular inspection and cleaning of check valves is essential to prevent the buildup of impurities and extend the life of the check valve.

Czytaj więcej "

How To Install A Check Valve

Learn how to install a check valve to prevent problems like backflow and water hammer. From preparing the pipe for cleaning to proper valve installation, connections and testing, installing a check valve involves several critical steps to ensure its optimal performance.

Czytaj więcej "