ZAWORY PRZEMYSŁOWE

Zawory kulowe są szeroko stosowane do kontrolowania przepływu płynów w rurociągach przemysłowych i handlowych. Cecha szczelnego odcięcia tych zaworów sprawia, że są one szczególnie odpowiednie do zastosowań związanych z kontrolą przepływu w warunkach wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury. Są powszechnie stosowane w reformingu katalitycznym, przemyśle rafineryjnym, energetycznym, morskim, petrochemicznym i przetwórczym. Konstruktorzy opracowujący zawory do wymagających zastosowań powinni dopasować działanie elementów składowych zaworu do wymaganych warunków przepływu, temperatury i ciśnienia. Starannie zaprojektowane zawory kulowe wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury mogą wytrzymać temperatury dochodzące do 400°F i podwyższone ciśnienie do 10 000 psi.

Projektujemy, konstruujemy i produkujemy zawory na miarę.

Jak działają zawory kulowe?

Zawory kulowe wykorzystują wydrążone kule, które umożliwiają przepływ przez nie, gdy są otwarte, i izolują, gdy się zamykają. Kulki są napędzane za pomocą wrzecion, które pasują do szczelin wyfrezowanych w wydrążonych kulach, które z kolei są obsługiwane za pomocą dźwigni w celu zamykania i otwierania kulek. Trzpienie zaworów kulowych są osadzone w szyjkach zaworów i są uszczelnione za pomocą szerokiej gamy uszczelnień szyjki; zapobiega to wyciekom, a ponadto kulki są umieszczone pomiędzy gniazdami kula/korpus, aby zapewnić pewne i absolutne uszczelnienie.

POBIERZ PROFIL NASZEJ FIRMY

Funkcja obwodu zaworów kulowych

Zawory kulowe mogą mieć 2 (2-drogowe), 3 (3-drogowe), aw niektórych przypadkach 4 porty (4-drogowe). Większość zaworów jest dwudrożna i obsługiwana ręcznie za pomocą dźwigni; ta dźwignia jest wyrównana z rurą zaworu kulowego, gdy zawór został otwarty. Po zamknięciu dźwignia jest ustawiona prostopadle do rury.

Przepływ w zaworach kulowych pochodzi po prostu z wyjścia i wejścia zaworów 2-drogowych. Zawory obsługiwane ręcznie można szybko zamknąć, co oznacza prawdopodobieństwo uderzenia hydraulicznego szybko płynących mediów. Inne zawory są wyposażone w przekładnie. Kurki kulowe 3-drogowe posiadają otwory w kształcie litery T lub L, które wpływają na kierunki przepływu; skutkuje to różnymi funkcjami obwodu, takimi jak mieszanie i dystrybucja przepływów w różnych kierunkach.

Alternatywnie można użyć automatycznych zaworów kulowych; są one wyposażone w siłowniki pneumatyczne lub elektryczne. Oferują większą wygodę, ponieważ mogą być obsługiwane zdalnie.

Działanie zaworów kulowych

Gdy kulki otwierają się i zamykają między gniazdami, zapewniają ruchy wycierające i usuwają wszelkie zawieszone cząsteczki z powierzchni kulek. Należy zauważyć, że gruboziarniste ciała stałe uszkadzają powierzchnie i gniazda kulek, co ostatecznie prowadzi do wycieków. Włókniste, skąpe i stałe materiały pomagają zapobiegać zamykaniu się kulek. Najbardziej rozpowszechnionym układem zaworów kulowych jest konstrukcja dwudrożna; ułatwia przepływ przepływów z wlotów zaworów do wylotów. 3- i 4-drogowe zawory kulowe pomagają przepływom poruszać się w kilku kierunkach.

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz otrzymać wycenę lub więcej szczegółów produktu, zostaw nam wiadomość.