07 Th5,2022

Các loại van khác nhau được sử dụng trong HVAC là gì?

Đăng bởi Roy

HVAC là viết tắt của Heating Ventilation and Air Conditioning. Nó bao gồm máy điều hòa không khí trung tâm, nồi hơi, máy bơm nhiệt, thiết bị trên mái nhà, lò nung, thiết bị đóng gói và thiết bị làm lạnh. Các hệ thống này hoạt động dựa trên nước và hơi nước dưới dạng khí làm mát được đưa qua các van. 

Tìm kiếm

Sản phẩm