11 Th8,2022

Các bộ phận của van điều khiển là gì?

Đăng bởi Roy

Có một số thành phần khác nhau tạo nên một van điều khiển. Thân, đế và bi là những bộ phận quan trọng nhất và xác định các chuyển động cơ bản cũng như khả năng kiểm soát dòng chảy của van. Các bộ phận này thường được xác định bởi thông số kỹ thuật của người dùng, thông số này thường giống với bản thân đường ống. Các vật liệu khác được sử dụng bao gồm […]

Tìm kiếm

Sản phẩm