20 Th5, 2024

Hướng dẫn đầy đủ về Van đông lạnh

Đăng bởi Kelvin

Van đông lạnh là thiết bị chuyên dụng được thiết kế để xử lý an toàn chất lỏng và khí ở nhiệt độ cực thấp. Còn được gọi là van nhiệt độ thấp, chúng điều chỉnh mọi thứ từ nitơ lỏng thương mại đến nhiên liệu tên lửa hàng không vũ trụ trong các ngành vận tải, sản xuất, năng lượng và nghiên cứu. Hướng dẫn này cung cấp cái nhìn toàn diện về cách hoạt động của van đông lạnh, các loại van khác nhau, ứng dụng phổ biến và các yếu tố quan trọng […]

Tìm kiếm

Sản phẩm