02 Th9,2022

Ba loại van điều khiển là gì?

Đăng bởi Roy

Van điều khiển được sử dụng để thay đổi lưu lượng khí hoặc chất lỏng. Họ có một số lợi thế. Đáng tin cậy nhất là các bộ truyền động khí nén, nhận tín hiệu từ bộ điều khiển và di chuyển đến một vị trí cụ thể khi nhận được tín hiệu. Hạn chế là bộ truyền động khí nén có xu hướng hỏng nếu tín hiệu điều […]

Tìm kiếm

Sản phẩm