27 Th7,2022

Sự khác biệt giữa Van phao Phần 1 và Phần 2 là gì?

Đăng bởi Roy

Để chọn van phao phù hợp, bạn cần biết sự khác biệt giữa từng loại. Có hai loại van phao phổ biến nhất, tức là phần 1 và phần 2. Van phao phần 1 có vòi ở mặt dưới, trong khi van bi phần 2 có hình dạng tương ứng có vòi xả ở […]

Tìm kiếm

Sản phẩm