20 Th7,2022

Van bi đồng là gì?

Đăng bởi Roy

Van bi được làm bằng các vật liệu khác nhau, bao gồm đồng thau, đồng thau, thép không gỉ, v.v. Trong số tất cả các loại van bi, van bi bằng đồng chủ yếu được sử dụng cho các ứng dụng thương mại. Nó là một van bi có một đầu ren đầy đủ, có nghĩa là đầu cuối sẽ không vừa với một đường ống tiêu chuẩn. Một quả bóng đồng […]

Tìm kiếm

Sản phẩm