27 Th7,2022

Van bi gắn Trunnion là gì?

Đăng bởi Roy

Van bi gắn trên trục tương tự như van bi nổi. Khi thiết kế một van, điều cần thiết là phải hiểu những lợi ích và hạn chế của từng loại. Van bi gắn trên trục là một van quay một phần tư được vận hành bởi một bộ truyền động. Sau khi bộ truyền động được bật, quả bóng sẽ quay để nó đối diện với đường ống. […]

Tìm kiếm

Sản phẩm