02 Th9,2022

Van bướm trông như thế nào?

Đăng bởi Roy

Van bướm bao gồm bốn thành phần chính: thân van, đĩa, thân van và đế. Mỗi phần này có một mục đích duy nhất. Đĩa của van bướm, hay còn gọi là “bướm”, được gắn vào thân thông qua một cái cũ. Để vận hành van, thân kết nối với một bộ truyền động ở bên ngoài […]

02 Th9,2022

Các loại van bướm là gì?

Đăng bởi Roy

Có một số loại van bướm. Một số có ghế kim loại, trong khi một số khác mềm. Ngoài ra còn có sự khác biệt trong các vật liệu được sử dụng trên ghế của họ. Ghế mềm tiết kiệm chi phí hơn. Ghế kim loại thường bền hơn ghế mềm. Tuy nhiên, nếu bạn muốn một van bướm hiệu suất rất cao, hãy sử dụng đế kim loại. Cả hai […]

Tìm kiếm

Sản phẩm